Kapa & klipp glasmosaik

När du kommer fram till runda rör, eluttag och strömbrytare så kan du behöva skära och klippa de närmast anslutande mosaikbitarna. Bäst och lättast blir det om du mäter ut och utför all kapning och klippning INNAN du kammar på fästmassan. Då är du förberedd och hinner sätta din glasmosaik runt rör, eluttag och strömbrytare före fästmassan torkar.

Vid eluttag eller strömbrytare tar man först bort täckkåpan. Kapningar runt eluttag döljer du sedan med din täckkåpa och kapningar runt rör döljes med rörstos.


1. Kapa & klipp mosaikark

Börja med att mäta ut i mosaikarket vilka mosaikbitar som är närmast rör och eldosa. Använd sax eller brytkniv för att skära bort mosaikbitar närmast rör och eluttag.

Ta därefter bort varje mosaikbit som ska kapas och klippas från mosaiknätet.


2. Kapa & klipp mosaikbitar

Mät ut mot röret eller eldosa exakt hur varje enskild mosaikbit ska skäras och kapas. Rita med keramikpenna på mosaikbiten vart kapning ska vara. Lämna cirka 2-3mm fog mellan kapad mosaik och eldosa och en 6mm fog runt vattenrör där du ska mjukfoga med silikon.

Skär och klipp med mosaiktång eller klipp med klipptång tills mosaikbiten passar. Klipp varje mosaikbit i små klippningar, du minskar risken att mosaikbiten spricker rakt över så du får börja om.

Använd "Skärmaskin Mosaik" föratt skära alla mosaikbitar i ett mosaikark. Den kapar både rakt och diagonalt över mosaikark.

Mosaiktång

19cm, Ø21.7mm blad, Ergo-grepp

Klipptång

20cm, 16mm rak käft, Ergo-grepp

Skärmaskin Pvc

Liten och lätt. Kaplängd 33cm

3. Sätt fast mosaikbitar

Kamma ut fästmassan så den täcker hela mosaikarket runt rör eller eldosa. Lägg ut mosaikarket med de borttagna mosaikbitarna närmast rör eller eldosa. Tryck fast och platta till mosaikarket med din fogplatta så mosaiken ligger plant, jämnt och rakt mot intilliggande mosaik.

Sätt därefter fast varje liten kapad och klippt mosaikbit, runt rör eller eldosa, med en liten extra klick fästmassa bakom. När alla klippta mosaikbitar är fastsatta så trycker du fast och planar ut dem med fogplattan. Kontrollera att fogar är lika breda,  jämna och raka mellan alla mosaikbitar och mosaikark. Skrapa ut eventuellt uppstickande fästmassa mellan mosaikbitarna, tvätta försiktigt med fuktig svamp.


4. Fixera mosaiken med fogkryss

På vägg kan du fixera varje mosaikbit som du kapat och klippt med fogkil eller fogkryss. Detta så att de får rätt fog, passar in till övrig mosaik och inte glider. På golv kan du använda fogkryss.

Glöm inte att ta ut fogkilar och fogkryss före du rengör fog och fogar.


5. Tvätta glasmosaiken

Tvätta försiktigt rent mosaiken från fästmassa som skjuter upp i fogar mellan glasmosaiken. Tänk på att de enskilda mosaikbitarna kan glida vid tvättning och rengöring.

Låt torka och härda 1-2 dagar före du fogar med mosaikfog och silikonfog!

Använd tvättsvamp.