Kapa & klipp glasmosaik

När du kommer fram till runda rör och eluttag så kan du behöva skära och klippa de närmast anslutande mosaikbitarna. Bäst och lättast blir det om du mäter ut och utför all kapning och klippning INNAN du kammar på fästmassan. Då är du förberedd och hinner sätta din glasmosaik runt rör och eluttag före fästmassan torkar.

Tänk på att lämna en 6 mm fog runt vattenrör där du ska silikonfoga. Mot eluttag eller väggdosa tar man först bort täckkåpan. Gör din kapning mot eluttaget eller väggdosan så att du lämnar en fog som tar upp rörelser. Denna fog samt kapningar täcker du sedan med din täckkåpa.


1. Kapa & klipp mosaikark

Börja med att mäta ut var du kan skära bort hela mosaikbitar. Använd sax eller brytkniv för att skära bort de mosaikbitarna som är närmast och ska kapas och klippas.

Ta bort varje mosaikbit som ska kapas och klippas från mosaiknätet. Mät ut mot röret eller eluttaget exakt hur varje bit ska skäras och kapas.


2. Kapa & klipp mosaikbitar

Skär med mosaiktång och klipp med samma tång eller med klipptången tills mosaikbiten passar. Klipp varje mosaikbit i små klippningar, du minskar risken att mosaikbiten spricker rakt över så du får börja om.


3. Sätt fast mosaikbitar

Kamma ut fästmassan så den täcker hela mosaikarket runt rör eller uttaget där du utfört din kapning och klippning. Lägg ut mosaikarket, tryck fast och platta till mosaiken med din fogplatta så mosaikarket ligger plant mot intilliggande mosaik.

Sätt fast varje liten kapad och klippt mosaikbit med en liten extra klick fästmassa bakom. Tryck fast och plana ut dem med fogplattan. Kontrollera att fogar är lika breda och jämna mellan alla mosaikbitarna och mosaikarken.


4. Fixera mosaiken med fogkryss

På vägg kan du fixera varje mosaikbit som du kapat och klippt med fogkil eller fogkryss. Detta så att de får rätt fog, passar in till övrig mosaik och inte glider. På golv kan du använda fogkryss.

Glöm inte att ta ut fogkilar och fogkryss före du rengör fog och fogar.

Mosaiktång Mosaiktång Mosaiktång Mosaiktång Mosaiktång Mosaiktång
Klipptång Klipptång Klipptång Klipptång Klipptång Klipptång
Skärmaskin 33cm

5. Tvätta glasmosaiken

Tvätta försiktigt rent mosaiken från fästmassa som skjuter upp i fogar mellan glasmosaiken. Tänk på att de enskilda mosaikbitarna kan glida vid tvättning och rengöring.

Låt torka och härda 1-2 dagar före du fogar med mosaikfog och silikonfog!

Använd tvättsvamp.