Silikonfoga glasmosaik

Silikon är en mjukfog som är färdig att användas direkt ur tub. Silikon behövs för att ta upp rörelser mellan olika ytsektioner och skydda din glasmosaik mot angränsande material där vanlig fogmassa kan spricka.

Silikonfog använder du i fogen mellan din glasmosaik och olika byggkonstruktioner och angränsande material, som t ex bänkskiva, diskbänk, fönster, dörrkarm, tak och i innerhörn mellan glasmosaik.

På denna sida finner du också alla nödvändiga instruktioner, filmer och verktyg för att utföra en bra silikonfogning.

Här ska du silikonfoga

  • Runt vatten-, avlopp-,  el- och ventilationsrör
  • Mellan vägg/vägg, golv/vägg och vägg/tak sektioner
  • Mellan köksbänk och glasmosaik
  • Mellan glasmosaik och anslutande material som trä, rostfritt, plast, skåp, dörr- och fönsterfoder m.m.

Silikonfoga inte!

  • Natursten, betong, cementunderlag, gummi, plastmaterial, betuminösa material.
  • Material som avsöndrar olja, lösningsmedel eller mjukgörare.
  • Koppar, silver eller legeringar.
  • Utomhusfasader eller ytor med hög nötning/slitage.

Hälsa & säkerhet

Säkerställ att du har god ventilation och att du inte är känslig mot silikonens ättiksyra som kan irritera ögonen och huden!

Läs produktens säkerhetsdatablad om innehåll m.m. Säkerhetsdatablad medföljer ditt köp och leverans.


Förbered dig väl före du börjar silikonfoga

Se till att fogen som skall mjukfogas med silikon är ren, tom, helt fri från fett, damm, fästmassa och mosaikfog.

Använd en fogrens för att skrapa rent i fogen samt fuktig svamp för att tvätta bort rester och damm. Torka den tomma fogen torr med trasa eller trassel.

Tänk på! Silikon är kladdig och kletig och behöver tid för att få fint applicerad. Ha därför alltid en hink med rent vatten, tvättsvamp och papper i närheten för att rengöra händer, material och verktyg samt en skräppåse för att slänga rengöringsmaterialet efter silikonfogning.

Bilden visar en Fogrens Pro.


1. Maskera före silikonfogning

Innan du silikonfogar behöver du maskera båda sidor av den tomma och väl rengjorda fogen med silikontejp. Silikontejp ger silikonfogen fina och jämna kanter samt att den skyddar känsliga underlag mot missfärgning och hindrar att överflödig silikon hamnar utanför fogen. Utan silikontejp kan silkonen dessutom kladda ner mosaik och underlag.

Placera silikontejpen så att det finns en liten marginal till den tomma fogen, tryck fast silikontejpen ordentligt i underlaget så att överflödig silikon hamnar ovanpå silikontejpen.


2. Förbered silikontuben

Öppna silikontuben genom att skruva bort silikontubens plaströr och skär bort toppen på tuben, skruva tillbaka silikontubens plaströr.

Skär bort toppen på plaströret i den vinkel du kommer att pumpa ut silikon, normalt brukar vara 45 graders lutning och något bredare än den tomma fogen. Sätt in silikontuben i silikonsprutan.


3. Så här silikonfogar du

Silkonfoga genom att pumpa in silikon med din silikonspruta samtidigt som du för silikonsprutan i fogningens riktning. Pumpa ut silikon med ett jämnt och enhetligt tryck, konstant, utan luftbubblor och tomma luckor, så den tränger ner i och fyller den tomma fogen. Pumpar du ut för mycket kan silikon flöda över din silikonpip och bli ojämn. Tryck silikonpipen, medan du drar silikonsprutan, så den hela tiden ligger dikt an båda sidor av den tomma fogen.

Tips! Silikonfoga endast ett par meter åt gången och släta därefter ut den inom 5 minuter. Släta ut silikonfogen i samma riktning som du utfört din fogning. För detta använder du silikonslätan. Torka rent silikontubens plaströr från silikon som fastnat så du alltid har ett rent plaströr.


4. Jämna och släta till silikonfog

Använd silikonslätan för att få en snygg och jämn silikonfog. Tryck silikonslätan varsamt mot din silikon så att gummit ligger mot båda ytor om silikonfogen. Pröva dig fram så du inte trycker för hårt och hitta försiktigt den vinkel silikonslätan behöver för att ge finast silikonfog.

Tips! Doppa silikonslätan i ett glas vatten med ett par droppar diskmedel tillsatt; då slätas silikonfogen till finare och så undviker du att silikon kletar fast på silikonslätan och förstör din silikonfog. Torka rent silikonslätan från silikon som fastnat, använd papper, doppa den i vattenlösningen igen innan du fortsätter att jämna till silikonfogen.


5. Dra bort silikontejp

Avlägsna silikontejpen när du är färdig med din silikonfogning. Det är viktigt att ta bort silikontejpen innan silikon stelnat eller torkat. Dra bort silikontejpen lätt vinklad från silikonfogen. Efter att du tagit bort silikontejpen kan du jämna till silikonfogen ytterligare, använd silikonslätan.

Dra lite mer med silikonslätan doppad i vattenlösning och skrapa rent överbliven fog, som kletat utanför fogen, på mosaik och silikontejp etc.


6. Efterjustera silkonfog

Eventuella spill och överskjutande silikon kan försiktigt skrapas bort med silikonskrapan, före silikonfogen har stelnat.

Tips! Skrapa bort överflödig silikon och tvätta bort rester av tvål-/diskmedelrester när silikonfogen stelnat och härdat, då får du en snygg och fin mjukfogning med finish. Använd fönsterskrapa och fuktig tvättsvamp.


Viktigt att veta om silikonfog

Arbetstemperatur för silikon är mellan +5 till +40 grader C. Fogbredd ska vara mellan 6-25mm. Utpumpad silikonfog ska slätas till inom 5 minuter, efter detta börjar den stelna och blir svårarbetad. Efter cirka 3 timmar har silikonfogen torkat och kan beträdas, efter cirka 48 timmar är den genomhärdad.

Det finns olika kvalite på silikon
Standard silikon används inomhus till glas, kakel, klinker, granitkeramik i dusch, kök och runt inredning m.m. Vår lagerförda silikon har en högre kvalite än standard silikon och kan användas utomhus, den klarar mer vattenbelastning, nötning, är slitstarkare, tätare, mer flexibel samt har bättre färgjämnhet m.m.

Ska du mjukfoga i pool, storkök, ytor utsatta för hög mekanisk belastning, som rengörs maskinell eller med högtryckstvätt, behövs epoxy eller polymerik fogmassa. Alla dessa olika special silikon och mjukfoger kan beställas med leverans från fabrik.

Tillagd i varukorgen