Montera glasmosaik rätt, snyggt och enkelt

Här får du råd och anvisningar som underlättar ditt mosaikarbete. Följ dessa för att uppnå bästa möjliga monteringsresultat för hur glasmosaik blir bra och snyggt monterad. I denna exempelbeskrivning har vi valt att visa hur man lägger mosaik på toalettgolv.

Rätt underlag

 • Gips-, bygg- & våtrumsskivor
 • OSB-, spån- & träfiberskivor
 • Murverk & cementputs
 • Flytspackel & värmegolv
 • Betong & cement (≥6 mån)
 • Metall & våtrumsmatta (PVC)
 • Kakel, klinker & natursten
 • Inomhusfärg (plastfärg)

Rätt beskaffenhet

 • Slätt, plant & jämnt
 • Torrt, rent & dammfritt
 • Fast & väl förankrat
 • Formstabilt & stumt
 • Rätt styrka & bärförmåga
 • Fritt från olja, fett & smuts
 • Inga lösa skikt & saltavlagring
 • Frostfritt (+5˚celsius)

Undvik underlag

 • Golv utomhus
 • Golv av träskivor
 • Lutande golv med halkrisk
 • Mer belastat än gångtrafik
 • Utanför byggnormer
 • Sviktar, gungar eller flexar
 • Vattensjuka underlag
 • Skarvat av olika material

Förbered dig väl

Täck ytor som kan skadas eller få märken, efter fäst- och fogmassa, med skyddsplast eller kartong. Ha alltid en hink med rent vatten och svamp tillgänglig så att du omgående kan tvätta rent smuts, spill av fästmassa, mosaikfog och silikon m.m.

 • Läs igenom produkternas information, använd och blanda enligt anvisningar
 • Häll inte ut använt vatten i dina avlopp, smuts och cementrester täpper till avlopp
 • Använd sopsäck för mosaikspill, avfall, fästmassa, mosaikfog & silikon
 • Använd maskeringstejp för att tejpa fast skyddsplast eller kartong, maskeringstejp skadar inte dina ytor när du tar bort den
 • Placera skärmaskin, mosaik- och klipptång ovan ett skyddsunderlägg av kartong för att inte skada underlaget

Så lägger du glasmosaik på toalettgolv

Detta behövs

 • Slev, fixkam, fogplatta, gummiskrapa, svamp & trasa
 • Fästmassa, mosaikfog & silikonfog
 • Primer/Keragrip ifall underlag behöver behandlas
 • Måttband, penna, vattenpass, fogkilar/-kryss & fogrens
 • Borrmaskin, visp, hink & täckplast
 • Skärmaskin, mosaiktång & brytkniv
 • Silikonset, silikonspruta & maskeringstejp

1. Kontrollera ditt underlag

Kontrollera att det inte finns uppstående skruvar, cement, lim- och papprester eller annat som gör ytan ojämn. Använd en skrapa eller spackel för att skrapa rent underlaget.

Lägg ut ett vattenpass och kontrollera att underlaget är slätt, plant och jämnt, längre vattenpass ger en bättre kontroll av underlaget. Behöver underlaget jämnas till kan du använda fästmassa BioGel No Limits som avjämningsmassa, max 15mm tjockt. Låt avjämning torka, stelna och härda före du börjar din montering.

Kontrollera vilken fästmassa som är lämplig för underlaget, ifall underlag först behöver behandlas med Primer eller Keragrip.


2. Mät och rita ut mosaikarkens placering

Lägg tid på att mäta och rita ut placeringen av dina mosaikark, då ser du hur din mosaik kommer bli monterad före du påbörjar ditt arbete. Planera din mätning, flytta och anpassa mosaikarken väl så att du undviker onödiga kapningar och använder hela bitar maximalt. Har du tur och ytan som ska monteras har rätt mått så kan du slippa kapningar. Mät ut och utför de kapningar och klippningar som är möjliga, runt eventuella vattenrör och eluttag samt kapningar mot innerhörn och överskåp m.m.

Placera hela mosaikbitar där de är som mest synliga, på vägg kan det vara vid ytterhörn och avslut, i kök längs bänkskivan och på golv längs den mest synliga väggen. Försök få kapningar mot innerhörn, tak, ojämna golv, ojämna väggar, vid dolda ytor som under badrumsskåp, bakom möbler och toalettstol etc.

Tips! Lättast är att mäta ut var den första eller andra raden med mosaikark kommer hamna och rita en rak linje över hela ytan. Utgå från en vägg, golv eller från din bänkskiva i köket. Använd vattenpass för att kontrollera linjen så mosaikarken blir rakt, våg- och lodrätt monterad. Rita därefter ut fyrkanter som motsvarar placeringen av 2-4 mosaikark. Lägga till marginal för fog mellan mosaikarken och en 6mm silikonfog mot innerhörn, anslutande vägg, golv, bänkskiva och köksskåp m.m.


3. Inspektera din mosaik

Ta fram din mosaik och kontrollera fogbredd, storlek och rätvinklighet med att lägga 4, 6 eller 9 mosaikark bredvid varandra i en fyrkant. Ta loss de mosaikbitar du vill byta ut eller korrigera placering på och ersätta med nya när du monterar ditt mosaikark. 

Stabilisera mosaikarken med att slumpmässigt sätta in lite fogkryss i öppna fogar, då blir mosaikarket lättare att montera och justera när du lagt det i fästmassan.

Tips! Sortera bort de sämsta mosaikarken, plocka ersättningsbitar från dessa och använd dem till skär-, kap- och klippningar.


4. Blanda fästmassa

Ultramastic III - Mycket lättanvänd färdigblandad fästmassa med hög kvalité. Rör runt fästmassan i förpackningen med en slev för att blanda upp fästmassan. Sätt på locket och slut förpackningen tät när du inte vill arbeta mer.

Keraflex S1 - Lättanvänd fästmassa i högsta kvalité C2TES1! Ett cementpulver som ska blandas med vatten, använd slev eller visp på borrmaskin. Blanda enligt anvisningar på förpackning och vår hemsida. 

Tips! Tvätta regelbundet rent din mosaik, underlag och verktyg från spill av fästmassa. Torkad och härdad fästmassa är svår att få bort.


5. Kamma ut fästmassan (3mm tandning)

Ifall du kammar ut fästmassa på vägg så använder du en slev för att lägga på fästmassa på din fixkam 3mm. På golv lägger du ut fästmassan med en slev direkt på golvet och kammar ut den med fixkammen.

Kamma ut så att det räcker till att montera ungefär 3-4 mosaikark eller så mycket du klarar att montera inom 10-15 minuter. Kamma ut ett tunt, jämnt och slätt lager med att skrapa fixkammen mot underlagets yta. Kamma ut fästmassan så den håller sig inom en fyrkantig ruta, motsvarande hela mosaikark som du ritat vid din mätning. Skrapa och tvätta bort all överflödig fästmassa som hamnar utanför rutan du ska montera.

Känn på fästmassan så att den klibbar fast i fingrar före du börjar lägga din mosaik. Kammar du på för stor yta eller hinner du inte montera din mosaik så kan fästmassan torka. Skrapa då upp den med din slev och släng den omgående.


6. Montera glasmosaikark

Börja med att försiktigt lägga ut ett mosaikark i fästmassan. Passa in mosaikarket så det följer och ligger rakt gentemot dina utmätta linjer. Tryck fast och pressa mosaikarket lite lätt och försiktigt, med händerna, in i fästmassan. Pressa inte för hårt då kan mosaikarket vrida sig ur sin position. Fortsätt därefter med resterande mosaikark.

Justera mosaikarken, sätt i fogkil eller fogkryss mellan mosaikarken för att fixera mosaikarkens fogar och placering. Tryck inte fast fogkryss i fästmassan, då kan det bli svårt att ta bort dem före fogning. Var noga med att justera mosaikarken så att fogarna mellan mosaikarken blir lika bred, raka och jämna som övriga fogar.

Tvätta försiktigt bort överflödig fästmassa som skjuter upp ur fogar, på mosaiken eller längs kanterna. Dina fogar måste vara tomma och rena från fästmassa efter att du lagt din mosaik.


7. Pressa och plana ytan

När du har monterat dina mosaikark ska du pressa fast mosaiken med en fogplatta så den får en jämn och plan yta. Pressa vinkelrätt över all mosaik så den fäster ordentligt och luft trycks ur fästmassan. Se till så mosaikarken inte glider. Kontrollera ytan så att den är jämn, plan och att alla mosaikbitar och mosaikark ligger rätt efter mätning.

Tvätta försiktigt bort överflödig fästmassa som skjuter upp ur fogar, på mosaiken eller längs kanterna. Låt torka i 1-2 dagar.


8. Mät för att kapa glasmosaik

När man kommer till ett avslut där ett helt mosaikark inte får plats, vänder man först mosaikarket och skär bort den rad med hela mosaikbitar från mosaikarket som inte passar. 

Lägg därefter mosaikarket, med dess baksida upp, mot anslutande yta där mosaikbitar ska kapas. Rita på mosaikbitarna vart kapning ska vara, rita även på ovansidan, ge marginal för en 6mm silikonfog mot anslutande yta.

Du gör dina kapningar innan du kammar ut din fästmassa!


9. Skär glasmosaik

För att få en jämn och fin kapning av mosaikbitarna behöver man först skära ett spår på ovansidan av varje mosaikbit. Använd skärtågens runda trissa och dra denna längs den utmätta linjen där du ska klippa och kapa din mosaik. Använda en linjal eller rätskiva för att styra och passa in skärtångens trissa så får du en rak skärning. Använd sen skärtången eller en klipptång för att klippa av bitarna, en efter en.

Bäst, snabbast och enklast är att använda vår skärmaskin för mosaik. Den skär över ovansidan av mosaikarkets alla bitar för att sedan kapa varje enskild mosaikbit genom att bryta dem med skärmaskinens hävarm. Skärmaskinen rekommenderas starkt om du monterar lite större ytor med mosaik, som badrum, wc, hall eller större fondvägg.


10. Kapa och klippa glasmosaik

Använd klipptång för att klippa enskilda mosaikbitar vid raka kapningar, klipp efter din skurna linje. Klipptång passar bäst till mindre ytor där det förekommer färre behov av raka kapningar.

Vid runda kapningar, runt vattenrör och eluttag, monteras hela mosaikbitar fram till den sista mosaikbiten som behöver klippas rund. Mät ut på mosaikbitarna vart kapning ska sluta och klipp sen små bitar från varje enskild mosaikbit tills du når din mätning. Lägg sedan på lite fästmassa på den klippta mosaikbiten och sätt fast den. Lämna en 6mm fog runt alla vattenrör för silikonfog.

När du är färdig med din montering av klippta och kapade mosaikbitar ska mosaiken torka och härda i fästmassan (ca: 1-2 dagar) innan du påbörjar fogning.


11. Blanda mosaikfog

Kontrollera först att fästmassan har torkat och härdat mellan mosaikbitarna och att alla fogar är ordentligt tomma och rena från fästmassa.

 • Plocka bort fogkryss, fogsnöre och fogkilar som sitter kvar i mosaikens fogar
 • Rensa kvarvarande fästmassa som sticker upp ur fogar, använd en fogrens
 • Tvätta mosaiken och fogar med en fuktig svamp tills allt blir helt rent
 • Kontrollera att verktyg och hink är rena så mosaikfogen inte blir missfärgad

Blanda fogmassan enligt anvisningar på förpackning och vår hemsida. Blanda lagom mängd och inte mer än vad du hinner använda. Lagom brukar vara så det räcker till cirka 1-2 kvadratmeter eller vad du hinner foga inom 10-15 minuter. Blandar du för mycket är det risk att mosaikfogen torkar och stelnar i din hink.


12. Foga glasmosaik

Lägg ut mosaikfog med en slev på mosaiken, stryk ut mosaikfogen diagonalt över mosaiken, använd en fogplatta. Vinkla och pressa fogplattan något mot ytan så att mosaikfogen tränger in i hela fogens djup. Foga diagonalt flera gånger över mosaiken så att fogar fylls väl. Kontrollera din fogning, fyll på mosaikfog där den är för grund, i eventuella ihåligheter, porer och ojämnheter.

Tips! Foga endast så mycket som du hinner och klarar, 1-2 kvadratmeter brukar vara lagom. Fogar du för stor yta eller tar fogning för lång tid, finns det risk att mosaikfogen hinner stelna och torka, det blir då svårt att tvätta mosaikfogen till en fin fog.

Lämna aldrig rester eller oanvänd mosaikfog på ditt underlag eller verktyg, härdad mosaikfog är svår att tvätta rent och få bort.


13. Skrapa rent fogmassan

Skrapa rent mosaiken med gummiskrapa från överflödig mosaikfog. Skrapa rent mosaiken diagonalt över fogarna. Med en renskrapad mosaikyta blir fogarna bättre fyllda, jämnare, finare och tvättning blir mycket enklare.

Låt mosaikfogen stelna något (ej torka). Känn med ett finger på fogen, när den börjat stelna, är det dags att börja grovtvätta. Tvättning måste ske medans mosaikfogen är våt/fuktig. Efter tvättning kan du fortsätta foga nästa del av din mosaikyta, grovtvätta, fintvätta osv tills hela din mosaikyta är fogad.


14. Tvätta efter fogning

Använd en fuktig svamp och tvätta diagonalt och/eller med cirkelrörelser över mosaiken. Skölj svampen noggrant i din hink med vatten mellan varje tvättning, se till så du alltid har rent vatten. Fyll i fogmassa där du ser att det saknas. Tvätta ytan cirka fem till sex gånger tills fogen är jämn, plan och fin samt att mosaiken är ordentligt ren och fri från fogmassa. När du är klar med din fogning och har tvättat av hela din mosaikyta väl så låter du den torka.

Passa på att rensa rent fogmassa från de fogar som ska fogas med silikon, använd en fogrens. Tvätta därefter den tomma och rena fogen med en fuktig och ren svamp så den blir fri från fogmassa.

 • Använd jämn mängd vatten i svampen, då förhindras ojämn fogfärg
 • Tryck inte för hårt när du tvättar, då gröper du ut mosaikfogen
 • Krama ur svampen så droppar det mindre
 • Foga och tvätta små ytor åt gången

Tips! Använd gärna vår svamp vid fogning av mosaik. Den är grovporig, extra slitstark, elastisk med mycket hög uppsugningsförmåga. Den droppar mindre eftersom den håller vätskan bättre kvar i svampen än en plastsvamp. Vår svamp är dessutom mer fast och formastabil vilket ger en plan, jämn och fin fog samt minimerar risk att fogar blir urtvättade och urgröpta.


15. Putsa och rengör glasmosaik

När ytan är helt torr använder du en ren putsduk eller liknande för att putsa bort kvarvarande fogdamm. Kontrollera att allt fogdamm är borta genom att dra ett finger över mosaikytan. Fortsätt att putsa tills hela ytan är dammfri. Skaka rent trasan från damrester utomhus, gör detta regelbundet mellan putsningar så får du lättare och snabbare rent din mosaik.

Passa på att rengöra rensade fogar, som ska silikonfogas, från fogdam så fäster silikonfogen ordentligt.

Tips! Tänk på att det kan yra upp fogdamm när du putsar mosaiken. Ombesörj därför med god ventilation och vädra så att du inte andas in dammet, använd gärna skyddsglasögon och andskydd.


16. Montera tillbaks inredning

Skruva fast golvlister, trösklar och dörrfoder. Montera tillbaks wc stol, handfat och vattenrör mm. Silikonfoga runt wc stol, avloppsrör, vattenrör, runt hål för skruvfästen samt mot trösklar och foder m.m. Kontrollera noggrant att rör och vattenledningar inte läcker så att du undviker vattenskada.

Följ separata anvisningar på hur du silikonfogar

Klart..!

Tillagd i varukorgen