Kapa & klipp mosaik

När du kommer fram till runda rör och eluttag så kan du behöva skära och klippa de närmast anslutande mosaikbitarna. Bäst och lättast blir det om du mäter ut och utför all kapning och klippning INNAN du kammar på fästmassan. Då är du förberedd och hinner sätta din glasmosaik runt rör och eluttag före fästmassan torkar.

Tänk på att lämna en 6 mm fog runt vattenrör där du ska silikonfoga. Mot eluttag eller väggdosa tar man först bort täckkåpan. Gör din kapning mot eluttaget eller väggdosan så att du lämnar en fog som tar upp rörelser. Denna fog samt kapningar täcker du sedan med din täckkåpa.

Mosaiktång Mosaiktång

1. Kapa/klipp mosaikark

Börja med att mäta ut var du kan skära bort hela mosaikbitar. Använd sax eller brytkniv för att skära bort de mosaikbitarna som är närmast och ska kapas och klippas. Ta bort varje mosaikbit som ska kapas och klippas från mosaiknätet. Mät ut mot röret eller eluttaget exakt hur varje bit ska skäras och kapas.


2. Kapa/klipp mosaik

Skär med mosaiktång och klipp med samma tång eller med klipptången tills mosaikbiten passar. Klipp varje mosaikbit i små klippningar, du minskar risken att mosaikbiten spricker rakt över så du får börja om.


3. Sätt fast mosaikbitar

Kamma ut fästmassan så den täcker hela mosaikarket runt rör eller uttaget där du utfört din kapning och klippning. Lägg ut mosaikarket, tryck fast och platta till mosaiken med din fogplatta så mosaikarket ligger plant mot intilliggande mosaik.

Sätt fast varje liten kapad och klippt mosaikbit med en liten extra klick fästmassa bakom. Tryck fast och plana ut dem med fogplattan. Kontrollera att fogar är lika breda och jämna mellan alla mosaikbitarna och mosaikarken.


4. Fixera mosaiken med fogkryss

På vägg kan du fixera varje mosaikbit som du kapat och klippt med fogkil eller fogkryss. Detta så att de får rätt fog, passar in till övrig mosaik och inte glider. På golv kan du använda fogkryss.

Glöm inte att ta ut fogkilar och fogkryss före du rengör fog och fogar.


5. Tvätta glasmosaiken

Tvätta försiktigt rent mosaiken från fästmassa som skjuter upp i fogar mellan glasmosaiken. Tänk på att de enskilda mosaikbitarna kan glida vid tvättning och rengöring.

Låt torka och härda 1-2 dagar före du fogar med fogmassa och silikonfog!


Silikonfoga glasmosaik

Silikon är en mjukfog som är färdig att användas direkt ur tub. Silikon behövs för att ta upp rörelser mellan olika ytsektioner och skydda din glasmosaik mot angränsande material där vanlig fogmassa kan spricka. Silikonfog använder du i fogen mellan din glasmosaik och olika byggkonstruktioner och angränsande material, som t ex bänkskiva, diskbänk, fönster, dörrkarm, tak och i innerhörn mellan glasmosaik. På denna sida finner du också alla nödvändiga verktyg för att utföra en bra silikonfogning.

Gör detta innan du silikonfogar
Se till att din fog är ren, tom, helt fri från fett, damm, fäst- och fogmassa. Använd en fogrens för att skrapa rent i fogen samt fuktig svamp för att tvätta bort rester och damm. Torka den torr med trasa eller trassel.

Vår silikonfog finns i 7 färger
Du kan välja matchande silikonfog och fogmassa som lyfter din mosaik ytterligare. Köp silikonfog

Här behöver du silikonfoga

  • Runt vatten-, avlopp-,  el- och ventilationsrör
  • Mellan vägg/vägg, golv/vägg och vägg/tak sektioner
  • Mellan köksbänk och glasmosaik
  • Mellan glasmosaik och anslutande material som trä, rostfritt, plast, skåp, dörr- och fönsterfoder m.m.

Tänk på! Silikon är kladdig och kletig och behöver tid för att få fint applicerad. Ha därför alltid papper i närheten för att rengöra händer, material och verktyg samt en skräppåse för att slänga rester efter silikonfogning.


1. Maskera före silikonfogning

Innan du silikonfogar behöver du maskera båda sidor av den tomma och väl rengjorda fogen med silikontejp. Silikontejp ger silikonfogen fina och jämna kanter samt att den skyddar känsliga underlag mot missfärgning och hindrar att överflödig silikon hamnar utanför fogen. Utan silikontejp kan silkonen dessutom kladda ner mosaik och underlag.

Placera silikontejpen så att det finns en liten marginal till den tomma fogen, tryck fast silikontejpen ordentligt i underlaget så att överflödig silikon hamnar ovanpå silikontejpen.


2. Förbered silikontuben

Öppna silikontuben genom att skruva bort silikontubens plaströr och skär bort toppen på tuben, skruva tillbaka silikontubens plaströr.

Skär bort toppen på plaströret i den vinkel du kommer att pumpa ut silikon, normalt brukar vara 45 graders lutning och något bredare än den tomma fogen. Sätt in silikontuben i silikonsprutan.


3. Så här silikonfogar du

Silkonfoga genom att pumpa in silikon med din silikonspruta samtidigt som du för silikonsprutan i fogningens riktning. Pumpa ut silikon med ett jämnt och enhetligt tryck, konstant, utan luftbubblor och tomma luckor, så den tränger ner i och fyller den tomma fogen. Pumpar du ut för mycket kan silikon flöda över din silikonpip och bli ojämn. Tryck silikonpipen, medan du drar silikonsprutan, så den hela tiden ligger dikt an båda sidor av den tomma fogen.

Tips! Silikonfoga endast ett par meter åt gången och släta därefter ut den inom 5 minuter. Släta ut silikonfogen i samma riktning som du utfört din fogning. För detta använder du silikonslätan. Torka rent silikontubens plaströr från silikon som fastnat så du alltid har ett rent plaströr.


4. Jämna och släta till silikonfog

Använd silikonslätan för att få en snygg och jämn silikonfog. Tryck silikonslätan varsamt mot din silikon så att gummit ligger mot båda ytor om silikonfogen. Pröva dig fram så du inte trycker för hårt och hitta försiktigt den vinkel silikonslätan behöver för att ge finast silikonfog.

Tips! Doppa silikonslätan i ett glas vatten med ett par droppar diskmedel tillsatt; då slätas silikonfogen till finare och så undviker du att silikon kletar fast på silikonslätan och förstör din silikonfog. Torka rent silikonslätan från silikon som fastnat, använd papper, doppa den i vattenlösningen igen innan du fortsätter att jämna till silikonfogen.


5. Dra bort silikontejp

Avlägsna silikontejpen när du är färdig med din silikonfogning. Det är viktigt att ta bort silikontejpen innan silikon stelnat eller torkat. Dra bort silikontejpen lätt vinklad från silikonfogen. Efter att du tagit bort silikontejpen kan du jämna till silikonfogen ytterligare, använd silikonslätan.

Dra lite mer med silikonslätan doppad i vattenlösning och skrapa rent överbliven fog, som kletat utanför fogen, på mosaik och silikontejp etc.


6. Efterjustera silkonfog

Eventuella spill och överskjutande silikon kan försiktigt skrapas bort med silikonskrapan, före silikonfogen har stelnat.

Tips! Skrapa bort överflödig silikon och tvätta bort rester av tvål-/diskmedelrester när silikonfogen stelnat och härdat, då får du en snygg och fin mjukfogning med finish. Använd fönsterskrapa och fuktig tvättsvamp.


Viktigt att veta om silikonfog

Arbetstemperatur för silikon är mellan +5 till +40 grader C. Fogbredd ska vara mellan 6-25mm. Utpumpad silikonfog ska slätas till inom 5 minuter, efter detta börjar den stelna och blir svårarbetad. Efter cirka 3 timmar har silikonfogen torkat och kan beträdas, efter cirka 48 timmar är den genomhärdad.

Säkerställ att du har god ventilation och att du inte är känslig mot silikonens ättiksyra som kan irritera ögonen och huden! Läs produktens säkerhetsdatablad om innehåll m.m. Säkerhetsdatablad medföljer ditt köp och leverans.

Använd INTE silikon på dessa material och ytor

  • Natursten, betong, cementunderlag, gummi, plastmaterial, betuminösa material.
  • Material som avsöndrar olja, lösningsmedel eller mjukgörare.
  • Koppar, silver eller legeringar.
  • Utomhusfasader eller ytor med hög nötning/slitage.